Vi løfter deg opp

Sammen hjelper vi deg med å utnytte ditt potensial
Main banner

Vi løfter deg opp

Sammen hjelper vi deg med å utnytte ditt potensial

Din partner i VAT, skatt og lønnstjenester

Med over 15 års erfaring leverer vi komplette regnskaps- og finanstjenester. Enten du vil ha assistanse med merverdiavgift eller hvis du trenger å finne svar på komplekse skattespørsmål, kan vi hjelpe deg. Vi har tjenester som er skreddersydd for din virksomhet og dine behov. Teamene våre består av mennesker med ulik bakgrunn og ferdigheter, slik at vi kan løse utfordringene du står overfor. Kontakt oss, så finner vi teamet som ivaretar interessene dine på en best mulig måte. Vi er tro mot vår visjon: Digitale løsninger. Personlige opplevelser.

 • service_fr-vat
  Momsrepresentasjon i Norge
 • eu_vat (1)
  VAT tjenester i EU
 • vat_refund (1)
  Momsrefusjon
 • service_hr-vat
  HR og lønn

service_fr-vat Momsrepresentasjon i Norge

Momsrepresentasjon i Norge

Momsrepresentasjon i Norge_tax

For utenlandske selskaper som leverer tjenester i Norge eller som ønsker å starte virksomhet i Norge leverer vi fullservicetjenester innen regnskap, økonomi, lønn og mye mer. Våre tjenester består av selskapsregistrering, momsrepresentasjon, komplett regnskapsførsel og rapportering, HR og lønnstjenester, selskapssekretær, virtuelt kontor og andre administrative tjenester.


Skal eller har du startet virksomhet i Norge er vi din naturlige partner og leverer det du trenger for å etablere deg her. Vi bistår med administrative tjenester, rapportering av mva enten det er ordinær MVA-rapportering eller VOEC. Igjennom driften i Norge er vi din representant utad også mot Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Tollvesenet og Mattilsynet. Med Athene på laget er din etablering i Norge i gode hender.

Vi bistår alle typer virksomheter med etablering i Norge. Driver du en e-handelsbedrift og selger varene dine til Norske kunder sikrer vi rapportering og administrasjon i Norge. Vi er MVA-representant for mange utenlandske e-handelsbedrifter, også Bring Mail Nordic AB sine kunder i det norske markedet.

Vi har også omfattende erfaring med å bistå utenlandske bemanningsforetak og entreprenørselskap med sine prosjekter i Norge. Dette kan være vurdering av skatteplikt, vurdering arbeidstidsbestemmelser eller andre juridiske og skattemessige problemstillinger. Vi sørger for korrekt rapportering både når det gjelder regnskap, lønn samt innrapportering kontrakt RF-1199. Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort. Trenger dine arbeidstakere HMS-kort håndterer vi hele denne prosessen og administrerer dette.

Vi sørger for at våre kunder bare trenger en samarbeidspartner i Norge slik at de kan fokusere på leveranse av sitt prosjekt eller vare/tjeneste.

eu_vat (1) VAT tjenester i EU

VAT tjenester i EU

VAT tjenester i EU_tax

Norske virksomheter som skal utvide internasjonalt møter ofte på uventede krav om at selskapet må momsregistrere seg i ett eller flere land. Athene Tax kan hjelpe deg med dette og andre forpliktelser du møter i disse landene. Er du en e-handelsvirksomhet som selger varer til kunder i ulike land? Ønsker du å sette ut deler av produksjonen din? Atene Tax står klar til å hjelpe deg med å etablere selskapet ditt i utlandet på en enkel og gunstig måte. Våre tjenester består av blant annet av momsregistrering, rapportering, levering av ECSL/intrastats og skatterådgivning. 

 

Enkelt kontaktpunkt

Én dedikert klient manager er ditt eneste kontaktpunkt for alle europeiske land.

 

Lokal kunnskap

Vi støttes av et nettverk av erfarne skatterådgivere i hvert europeiske land. Dette tillater oss å overholde de nyeste forskriftene, nøye etter lokale endringer i moms.

 

vat_refund (1) Momsrefusjon

Momsrefusjon

Momsrefusjon_tax

 

Har du kostnader med utenlandsk merverdiavgift som du ønsker refusjon på? Vi kan hjelpe deg med å tilbakebetale merverdiavgift i henhold til lokal skattelovgivning. Enheter som er etablert i ett land, men som mottar forsyninger i et annet land, kan ha muligheten til å få tilbakebetalt merverdiavgiften som er belastet fra den transaksjonen. Den nødvendige prosedyren er avhengig av stedet for etablering og transaksjon. For eksempel er søknadsprosessen i EU ulik fra land utenfor EU.


Typiske utgifter som er berettiget for momsrefusjon er:

 • Lokale kjøp
 • Persontransport
 • Opplæring og seminarer
 • Utstillinger
 • Reise- og underholdningskostnader


Kontinuerlige endringer i lovgivningen

Regler og forskrifter kan variere fra land til land og endres kontinuerlig. Athene Tax holder deg oppdatert om gjeldende krav og sender inn refusjonssøknader i henhold til gyldig lovgivning i hvert land.


Refusjon fra T & E-utgifter

VAT refusjon for reise og underholdnings utgifter (T & E) er tidkrevende. For det første krever det dedikerte ressurser. For det andre må du skaffe deg detaljert kunnskap om lokal merverdiavgiftslovgivning i hvert land. Som et resultat er det mange selskaper som ikke benytter seg av muligheten til å kreve merverdiavgift fra reiseutgiftene. Ofte er det mange små transaksjoner fra flere forskjellige land. Imidlertid blir alle disse små transaksjonene store over tid. Av denne grunn tilbyr Athene Tax deg en løsning som er enkel, rask og rimelig.


Sikker refusjonsprosess

Athene Tax er dedikert til å gjøre momsrefusjonen trygg og enkel. Vi tilbyr våre kunder en premium-tjeneste der vi administrerer hele prosessen, fra å samle inn og evaluere fakturaer til en vellykket refusjon er fullført. I løpet av prosessen får du oppdateringer rundt gjeldende søknadsstatus, inntil vellykket refusjon er gitt.

service_hr-vat HR og lønn

HR og lønn

HR og lønn_nyHR og lønnsområdet er et kompleks område som stadig er i endring. Ansatte er normalt de viktigste ressursene i selskapet og feil eller mangler i lønnskjøringene kan få store konsekvenser. Vi har mange ganger sett at selskaper betaler for mye pensjon, for lite pensjon eller kanskje har glemt å melde inn eller ut noen av pensjonsordningen. Vi sikrer hele lønnsprosessen fra mottak av data til rapportering. 

 

Vi har både konkurransedyktige timepriser og fastpriser. Få forutsigbarhet med fastpris på lønn.

 

Ved å sette bort lønnen til oss reduserer du risiko for feil, mangler og sårbarhet ved sykdom. Daglig hjelper vi store konsern og små bedrifter med det meste innen lønnsområdet. Enten du har en ansatt eller mange hundre eller tusen ansatte kan du trygt sette bort lønnskjøringer og lønnsadministrasjon til oss. Vi leverer blant annet

 • Mottak av lønnsdata
 • Lønnskjøring
 • Kontroll og registrering av lønnsgrunnlag
 • Passordbeskyttede lønnsslipper
 • Bokføring av lønn
 • Ansettelsesavtaler
 • Pensjon og innrapportering av pensjon
 • Utbetaling av lønn til rett tid
 • Feriepenger
 • Sykepenger
 • Reiseregninger
 • A-melding
 • Lønn og rapportering av utenlandsk arbeidskraft
 • Rapportering til NAV
 • Lønnsstatistikk til SSB
 • Annet HR-arbeid

Skal vi kontakte deg?

Mask Groupx2-1